Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2023-2024

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2023-2024:

Maksimalkvoten for periode 3 (1. mars – 30. juni) økes til 20 tonn.

Endringen trer i kraft fra og med i dag, tirsdag 9. april 2024.

Oppdatert: 09.04.2024