Økt maksimalkvote i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak 2023 og 2024

Fiskeridirektøren har besluttet å gjøre følgende endringer i fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak i 2023-2024:

Maksimalkvoten for periode 3 (1. mars – 30. juni) økes til 22 tonn.

Endringen trer i kraft fra og med i dag, onsdag 8. mai 2024.

Oppdatert: 08.05.2024