Økning av maksimalkvoter i kystfartøygruppens fiske etter lodde i Barentshavet i 2024

Maksimalkvoten for fartøy som er deltar i kystgruppen økes med virkning fra og med i dag, 25. mars 2024 til 600 tonn.

Ingen fartøy kan starte ny tur uten å ha meldt fra til Norges Sildesalgslag.

Norges Sildesalgslag kan fastsette utseilingsstopp.

Oppdatert: 25.03.2024