Økning av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak i 2024

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1,0 til 350 tonn og 175 tonn til fartøy med kvotefaktor på 0,5.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag 10. mai 2024.

Oppdatert: 10.05.2024