Økning av maksimalkvoter i fisket etter sei i Nordsjøen og Skagerrak

Fiskeridirektøren har besluttet å øke maksimalkvoten for fartøy med avgrenset nordsjøtråltillatelse med kvotefaktor 1,0 til 300 tonn og 150 tonn til fartøy med kvotefaktor på 0,5.

Vi minner om at fisket innenfor maksimalkvotene kan bli stoppet på kort varsel.

Beslutningen har virkning fra og med i dag, fredag 06. mai 2022.

Oppdatert: 06.05.2022