Økning av delkvoteenhet i Færøyenes fiskerisone for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i 2024

Delkvoteenheten i færøysk sone for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 884 tonn til 1 500 tonn med virkning fra og med i dag, tirsdag 19. mars 2024.

Oppdatert: 19.03.2024