Økning av delkvoteenhet i EU-sonen for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse som fisker etter kolmule i 2024

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med pelagisk- eller nordsjøtråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 1,98 tonn til 2,98 tonn med virkning fra og med i dag, onsdag 20. mars 2024.

Oppdatert: 20.03.2024