Økning av delkvoteenhet i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i 2024

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 4 324 tonn til 6 434 tonn med virkning fra og med i dag, torsdag 21. mars 2024.

Oppdatert: 21.03.2024