Økning av delkvoteenhet i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i 2024 

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 3 624 tonn til 4 324 tonn med virkning fra og med i dag, fredag 15. mars 2024.

Oppdatert: 15.03.2024