Økning av delkvoteenhet i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse som fisker etter kolmule i 2024

Delkvoteenheten i EU-sonen for fartøy med kolmuletråltillatelse i fisket etter kolmule økes fra 3 286 tonn til 3 624 tonn med virkning fra og med i dag, fredag 8. mars 2024.

Oppdatert: 08.03.2024