Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Kvote- og delkvoteenheter i fisket etter kolmule i 2024 

Det gjøres følgende endringer med virkning fra og med i tirsdag 23. januar 2024:

  • Fartøykvotene for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 434 tonn. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 3 286 tonn fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.
  • For fartøy med kolmuletråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 6 133 tonn.
  • Fartøykvotene for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2,98. Av denne kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1,52 fiskes i EU-sonen i ICES' statistikkområde 2a, 4, 6a nord for 56° 30′ N, 6b og 7 vest for 12° V.
  • For fartøy med pelagisk- og nordsjøtråltillatelse settes kvoteenheten for kvotefleksibilitetsgrunnlaget for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå til 2,84.
Oppdatert: 23.01.2024