Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Fastsettelse av endelige kvoter i fisket etter makrell for 2024

Den endelige norske kvoten i fisket etter makrell for 2024 følger av avtalene om forvaltning av makrell mellom Norge, Storbritannia og Færøyene av den 17. juni 2024, kvotebytter og saldering mot kvoteregnskapet for 2023. Overføringer av ufisket kvote fra 2023 tar hensyn til at kvantum ut over kvotefleksibilitetsbegrensningen på 10% ikke kan overføres til 2024.

Reguleringen av fisket etter makrell i 2024 har vært på høring. Basert på mottatte innspill har Fiskeridirektoratet besluttet å fastsette følgende kvoteenheter for 2024:

Kystfartøygruppen

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 23,279 tonn. For fartøy med hjemmelslengde og største lengde under 15 meter fastsettes kvoteenheten for beregning av maksimalkvoten til 46,558 tonn.

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 13,86 tonn.

Trålfartøy

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 0,76 tonn.

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 0,43 tonn.

Små ringnotfartøy (SUK)

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,86 tonn.

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 1,93 tonn.

Fartøy med ringnottillatelse

Kvoteenheten for beregning av fartøykvoten fastsettes til 3,86 tonn.

Delkvoteenheten for beregning av maksimalkvoten i britisk sone fastsettes til 2,07 tonn.

 

Endringene har virkning fra og med 1. juli 2024.

Oppdatert: 02.07.2024