Endring av et område på Vestbakken i Fiskevernsonen ved Svalbard for fiske med torsketrål og snurrevad

Fiskeridirektøren endrer med øyeblikkelig virkning et område på Vestbakken i fiskevernsonen ved Svalbard, for fiske med torsketrål og snurrevad.

Etter dette er det forbudt å fiske med torsketrål og snurrevad i et område på Vestbakken i fiskevernsonen ved Svalbard, avgrenset av rette linjer mellom følgende posisjoner:

1.  Nord 74 grader 05,0 minutter. Øst 016 grader 28,0 minutter.

2.  Nord 74 grader 57,6 minutter. Øst 015 grader 45,3 minutter.

3.  Nord 74 grader 57,4 minutter. Øst 016 grader 43,7 minutter.

4.  Nord 74 grader 32,2 minutter. Øst 017 grader 32,2 minutter.

Herfra tilbake til posisjon 1.

English version

The Directorate of Fisheries has decided to change the closed area at Vestbakken within the Fishery Protection Zone around Svalbard, for fisheries with Danish seine and trawl.

The area closed for fisheries with Danish seine and trawl at Vestbakken within the territorial waters and the Fishery Protection Zone around Svalbard, is limited by straight lines between the following positions:

1.  N 74° 05,0’  E 016° 28,0’

2.  N 74° 57,6’  E 015° 45,3’

3.  N 74° 57,4‘   E 016° 43,7’

4.  N 74° 32,2’  E 017° 32,2’

then to position no 1.

The decision is given force as of January 19, 2024.

Bakgrunnsdokumenter

Vurderingsgrunnlag (pdf, 427.0 kB)

Fangstjounal (pdf, 758.3 kB)

Situasjonskart (pdf, 350.8 kB)

Oppdatert: 19.01.2024