Åpning for notfiske etter sild for kystfartøygruppen innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes i Troms og Finnmark fylke

Fiskeridirektoratet har i dag besluttet å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene mellom Hasvik og Andsnes for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Den midlertidige åpningen avgrenses av følgende linjer:

  • Øksfjord: Linje mellom Sirineset N 70 13,8 Ø 022 16,00 og Finneset N 70 13,99 Ø 022 20,13
  • Rognsundet: Linje mellom Stjernodden N 70 14,23 Ø 022 59,45 og Steinnes N 70 16,34 Ø 023 08,83
  • Rognsundet: Linje mellom Lille Kjerringfjordneset N 70 23,27 Ø 022 37,25 og Nes sørvest om Vassvik N 70 29,3 Ø 022 58,73.
  • Sørøysundet: Linje mellom Lossen N 70 30,98 Ø 023 05,32 og Nes ved Vatnhamna N 70 31,8 Ø 022 55,98
  • Vargsundet: Linje mellom Rastabynes N 70 26,26 Ø 023 38,24 og Oldervik N 70 25,28 Ø 023 40,7

Vedlagt kartbilde viser områdene hvor det ikke er tillatt å fiske for fartøy på eller over 15 meter.  

Endringen trer i kraft umiddelbart.

Fiskeridirektoratets Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Vedlegg

Kart (pdf, 117.4 kB)

Oppdatert: 15.11.2023