Åpning for notfiske etter sild for kystfartøygruppen innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden i Troms og Finnmark fylke

Fiskeridirektoratet besluttet søndag å midlertidig åpne for fiske etter norsk vårgytende sild med not innenfor fjordlinjene i Kvænangen og Reisafjorden for fartøy som har adgang til å delta i kystfartøygruppen, uavhengig av fartøylengde.

Den midlertidige åpningen avgrenses i vest av rette linjer trukket mellom følgende posisjoner (fra nord mot sør):

  1. N 70°05,9’ E020°55,7’ - Nova
  2. N 70°03,7’ E020°59,8’ - Engenes
  3. N 70°00,0’ E021°04,1’ - Taskebyneset
  4. N 69°57,5’ E021°04,1’ - Maurneset

Endringen tredde i kraft søndag.

Fiskeridirektoratet Sjøtjeneste kan på vanlig måte fastsette nærmere vilkår for utøvelsen av fisket i området ved fare for bifangst, fangst av sild under minstemål m.v.

Oppdatert: 06.11.2023