Reguleringsmøtet november 2021

Høstens reguleringsmøte ble avholdt 9. og 10. november på Hotel Scandic Ørnen, i Bergen.

---

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

Sak 1/2021

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2022

Referat (pdf, 1.3 MB)

Sak 2/2021

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2022

Referat (pdf, 1.3 MB)

Sak 3/2021

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2022

Referat (pdf, 1.3 MB)

Sak 4/2021

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2022

Referat (pdf, 164.7 kB)

Sak 5/2021

Regulering av fisket etter uer i 2022

a) Snabeluer

b) Vanlig uer

c) I Irmingerhavet

Referat a) snabeluer (pdf, 172.0 kB)

Referat b) uer (pdf, 172.0 kB)

Referat c) Irmingerhavet (pdf, 6.2 kB)

Sak 6/2021

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2022

Referat (pdf, 146.0 kB)

Sak 7/2021

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2022

Referat (pdf, 240.2 kB)

Sak 8/2021

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Referat (pdf, 909.8 kB)

Sak 9/2021

Regulering av fisket etter

a) bunnfisk ved Grønland i 2022

b) torsk i NAFO-området i 2022

Referat a) bunnfisk Grønland (pdf, 125.6 kB)

Sak 10/2021

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2022

Referat (pdf, 138.9 kB)

Sak 11/2021

Regulering av fisket etter vassild i 2022

Referat (pdf, 133.4 kB)

Sak 12/2021

Regulering av fisket etter reker i 2022

a) Ved Grønland

b) I Nordsjøen og Skagerrak

c) Nord for 62°N

Referat a) reker Grønland (pdf, 6.5 kB)

Referat 12b (pdf, 113.8 kB)

Sak 13/2021

Regulering av fisket etter leppefisk i 2022

Referat 13 (pdf, 551.5 kB)

Sak 14/2021

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2022

Referat (pdf, 1.1 MB)

Sak 15/2021

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2022

Referat (pdf, 623.8 kB)

Sak 16/2021

Regulering av fisket etter makrell i 2022

Referat (pdf, 755.0 kB)

Sak 17/2021

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Referat (pdf, 105.9 kB)

Sak 18/2021

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2022

Referat (pdf, 68.7 kB)

Sak 19/2021

Orientering om fisket etter brisling i 2020/2021

Sak 20/2021

Regulering av fisket etter kolmule i 2022

Referat (pdf, 567.1 kB)

Sak 21/2021

Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2022

Referat (pdf, 152.9 kB)

Sak 22/2021

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2021/2022

Referat (pdf, 133.8 kB)

Sak 23/2021

Regulering av fisket etter tobis i 2022

Referat (pdf, 417.7 kB)

Sak 24/2021

Regulering av fisket etter øyepål i 2022

Referat (pdf, 83.1 kB)

Sak 25/2021

Orientering om fisket etter raudåte.

Referat (pdf, 87.7 kB)

Sak 26/2021 Rekrutteringskvote-bonusordningen Rekrutteringskvote (pdf, 913.2 kB)    

Sak 27/2021

Eventuelt

Oppdatert: 17.12.2021