Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reguleringsmøtet november 2019

Høstens reguleringsmøte holdes 6. og 7. november i Fiskeridirektoratets lokaler i Bergen.

---

Saksnr.

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

8/2019

Regulering av fisket etter torsk nord for 62° N i 2020

9/2019

Regulering av fisket etter hyse nord for 62° N i 2020

10/2019

Regulering av fisket etter sei nord for 62° N i 2020

11/2019

Regulering av fisket etter blåkveite nord for 62° N i 2020

12/2019

Regulering av fisket etter uer i 2020
a) Nasjonalt
b) I Irmingerhavet

13/2019

Regulering av fisket etter rognkjeks i 2020

14/2019

Regulering av fisket etter sei sør for 62 N° i 2020

15/2019

Regulering av fisket etter torsk sør for 62°N i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

16/2019

Regulering av fisket etter
a) bunnfisk ved Grønland i 2020
b) torsk i NAFO-området i 2020

17/2019

Regulering av dyphavsarter i internasjonale farvann i 2020

18/2019

Regulering av fisket etter vassild i 2020

19/2019

Regulering av fisket etter reker i 2020 
a) Ved Grønland 
b) I Nordsjøen og Skagerrak 
c) Nord for 62°N
d) NAFO

c) Nord for 62°N:

20/2019

Regulering av fisket etter leppefisk i 2020

21/2019

Regulering av fisket etter makrellstørje i 2020

22/2019

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2020

23/2019

Regulering av fisket etter makrell i 2020

24/2019

Regulering av fisket etter sild i Nordsjøen og Skagerrak i 2020

25/2019

Regulering av fisket etter hestmakrell i 2020

26/2019

Regulering av fisket etter brisling i 2020

27/2019

Regulering av fisket etter kolmule i 2020

28/2019

Orientering: Regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2020

29/2019

Regulering av fisket etter lodde ved Island, Grønland og Jan Mayen sesongen 2019/2020

30/2019

Regulering av fisket etter tobis i 2020

31/2019

Regulering av fisket etter øyepål i 2020

32/2019

Eventuelt

Oppdatert: 20.03.2020