Reguleringsmøtet juni 2017

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte 8. juni 2017.

Saksnummer

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

Sak 1/2017

Åpning av møtet

Sak 2/2017
Økosystembasert forvaltning

1. Oppfølging av forvaltningsprinsippet
2. Prioriteringer for 2017
3. Prioriteringer for 2018

sak 3/2017

Regulering av fisket etter brisling

Sak 4/2017
Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2017

4.1 Torsk nord for 62°N

4.2 Hyse nord for 62°N

4.3 Sei nord for 62°N

4.4 Norsk vårgytende sild

4.5 Lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen

4.6 Makrell

4.7 Sild i Nordsjøen og Skagerrak

4.8 Kolmule

4.9 Vassild

4.10 Sei i Nordsjøen og Skagerrak

4.11 Reker i Nordsjøen og Skagerrak

4.12 Tobis

4.13 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Sak 5/2017

Eventuelt

Oppdatert: 12.07.2017