Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reguleringsmøtet juni 2017

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte 8. juni 2017.

Saksnummer

Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

Sak 1/2017

Åpning av møtet

Sak 2/2017
Økosystembasert forvaltning

1. Oppfølging av forvaltningsprinsippet
2. Prioriteringer for 2017
3. Prioriteringer for 2018

sak 3/2017

Regulering av fisket etter brisling

Sak 4/2017
Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2017

4.1 Torsk nord for 62°N

4.2 Hyse nord for 62°N

4.3 Sei nord for 62°N

4.4 Norsk vårgytende sild

4.5 Lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen

4.6 Makrell

4.7 Sild i Nordsjøen og Skagerrak

4.8 Kolmule

4.9 Vassild

4.10 Sei i Nordsjøen og Skagerrak

4.11 Reker i Nordsjøen og Skagerrak

4.12 Tobis

4.13 Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

Sak 5/2017

Eventuelt

Oppdatert: 12.07.2017