Reguleringsmøtet juni 2016

Fiskeridirektoratet inviterer til reguleringsmøte i Bergen den 2. juni 2016.

Saksdokumenter, innspill og referat

 Nr.

 Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

 1

Møtet åpner

 2

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2016/2017

 

3

Økosystembasert forvaltning

  1. Oppfølging av norsk rødliste for arter 2015
  2. Oppfølging av forvaltningsprinsippet
  3. Prioriteringer for 2016
  4. Prioriteringer for 2017

4

Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2016

4.1

Torsk nord for 62°N

4.2

Hyse nord for 62°N

4.3

Sei nord for 62°N

4.4

Kolmule

4.5

Vassild

4.6

Norsk vårgytende sild

4.7

Makrell

4.8

Brisling

4.9

Tobis

4.10

Sei i Nordsjøen og Skagerrak

4.11

Sild i Nordsjøen og Skagerrak

4.12

Reker i Nordsjøen og Skagerrak

4.13

Torsk i Nordsjøen og Skagerrak

5

Eventuelt

Oppdatert: 25.07.2017