Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Reguleringsmte juni 2015

Saksdokumenter, innspill og referat

 Nr.

 Sak

Saksdokumenter

Innspill

Referat

 1

 

Møtet åpner

 2

Regulering av fisket etter lodde ved Grønland, Island og Jan Mayen sesongen 2015/2016

 3

Regulering av fisket etter makrell i 2015 – redskapsfleksibilitet og samfiske i kystgruppen

 4

Regulering av fisket etter norsk vårgytende sild - samfiske og samføring av pelagiske fangster

 5

Innføring av kvotefleksibilitet mellom kvoteår i torskefiskeriene nord for 62°N

 

 6

Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak

 7

Økosystembasert forvaltning
a) Status for revisjon av Artsdatabankens rødliste over truede marine arter
b) Oppfølging av forvaltningsprinsippet
c) Prioriteringer for 2016

 8

Regulering av fisket etter torsk i Nordsjøen - bifangst i trålfiske

 

 9

Utviklingen i de enkelte fiskerier i 2015

 

 

 

 

Bunnfisk nord for 62°N

 

 

 9.1

Torsk

 9.2

Hyse

 9.3

Sei

 

 

Pelagiske fiskerier

 

 

 9.4

Kolmule

 9.5

Vassild

 

 

 9.6

Makrell

 

 9.7

NVG-sild

 9.8

Sild i Nordsjøen og Skagerrak 

 9.9

Brisling

 9.10

Lodde i Barentshavet 

Fiskeriene i Nordsjøen

 9.11

Tobis

 9.12

Sei

sei

 10

Eventuelt

Oppdatert: 09.05.2016