Den norske tilnærmingen til økosystembasert fiskeriforvaltning

2017, Fiskeridirektoratet, Havforskningsinstituttet, Peter Gullestad, Anne Marie Abotnes, Gunnstein Bakke, Mette Skern-Mauritzen, Kjell Nedreaas

Oppdatert: 11.01.2017