Seleksjon i leppefiskredskap med 12 mm fluktåpning og inngangssperre

Havforskningsinstituttet, rapport fra forsøk utført i 2015, Terje Jørgensen, Reidun Bjelland og Anne Berit Skiftesvik

Oppdatert: 25.02.2016