Regulering av fisket etter reker i Nordsjøen og Skagerrak reguleringsåret 1. juli 2023 - 30. juni 2024

Høringsfrist: 20.06.2023