Regulering av fangst av vågehval i 2022

Høringsfrist: 24.03.2022