Regulering av fangst av vågehval i 2021

Høringsfrist: 24.03.2021