Kvoteoverføring på fartøynivå 2022-2023 i fisket etter torsk nord for 62°N

Høringsfrist: 28.11.2022
Avsender: Fiskeridirektoratet