Krav om merking av teine- og ruseredskap i fritidsfiske

Høringsfrist: 01.09.2021

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen