Høring om forslag til endring av havressurslovens §54

Høringsfrist: 14.09.2021