Høring av forslag til kriterier i et Real Time Closure-system for å begrense fisket av andre arter under minstemålet i fisket etter tobis

Høringsfrist: 09.04.2021
Avsender: Fiskeridirektoratet