Høring – krav til røkting av line ved fiske etter torsk, hyse og sei

Høringsfrist: 31.08.2022
Avsender: Fiskeridirektoratet