Forslag til reguleringstiltak i fisket etter kveite

Høringsfrist: 15.09.2022
Avsender: Fiskeridirektoratet