Forslag til regulering av selfangst i Vestisen og Østisen i 2022

Høringsfrist: 15.01.2022
Avsender: Fiskeridirektoratet