Forslag til ny forskrift om prøvetaking av industrifangster ved landing

Høringsfrist: 05.10.2021