Automatisk veiesystem til bruk ved landing av fisk og endringer i instrumentspesifikke forskrifter

Høringsfrist: 07.06.2021
Avsender: Fiskeridirektoratet og Justervesenet