Omregningsfaktorer for produkter av torsk nord for 62˚N i vintersesongen og umiddelbar sløying som del av landingen

Høringsfrist: 26.01.2016
Avsender: Fiskeridirektoratet