Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Omregningsfaktorer for produkter av torsk nord for 62˚N i vintersesongen og umiddelbar sløying som del av landingen

Høringsfrist: 26.01.2016
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsnotat

Høringsinstanser

Finnmark fylkeskommune
Fiskebåt
Kystvakten
Mattilsynet
Nofima Akvaforsk-Fiskeriforskning AS
Nordland fylkeskommune
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Norges Råfisklag
Norges Sildesalgslag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Pelagisk Forening/Pelagisk Servicekontor AS
Rogaland Fiskesalgslag SL
Sjømat Norge
Skagerakfisk SL
Skattedirektoratet
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Toll- og avgiftsdirektoratet
Troms fylkeskommune
Vest-Norges Fiskesalslag
WWF-Norge