Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring - regulering av og adgang til å delta i fangst av kongekrabbe i 2018

Høringsfrist: 15.11.2017
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsnotat

Utkast til forskrift

Høringsuttalelser

Høringsinstanser

Klima- og miljødepartementet
Utenriksdepartementet
Kystvakten
Norsk Sjømannsforbund
Sjømat Norge
Norsk Sjøoffisersforbund
Norges Sjømatbedrifters Landsforening
Sametinget
WWF Verdens Naturfond
Norges Fiskarlag
Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund
Nofima
Norges Naturvernfor
Pelagisk forening
Havforskningsinstituttet
Norges Fiskerihøgskole
Mattilsynet
Miljødirektoratet
Innovasjon Norge
Norges Råfisklag
Fiskekjøpernes Forening
Norges Sjømatråd
Norges Fritids- og småfiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Bivdi (Sjøsamisk fangst- og fiskeriorganisasjon)
Kommunenes Sentralforbund
Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Møre og Romsdal Fylkeskommune
Sør-Trøndelag Fylkeskommune
Nord-Trøndelag Fylkeskommune
Nordland Fylkeskommune
Troms Fylkeskommune
Finnmark Fylkeskommune