Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Høring om forslag til regulering av forsøksfisket etter makrellstørje i 2016

Høringsfrist: 04.02.2016
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsnotat

Høringsinstanser

Rogaland Fiskesalgslag SL
Fiskeri  og Havbruksnæringens Landsforening
Skagerakfisk SL
Norges Sildesalgslag
Sunnmøre og Romsdal Fiskesalgslag
Vest-Norges Fiskesalslag
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Norges Fiskarlag
Norges Kystfiskarlag
Sjømat Norge
Toll- og avgiftsdirektoratet
WWF-Norge
Næringslivets Hovedorganisasjon
Havforskningsinstituttet
Mattilsynet
Norges fritids- og småfiskerforbund
Fiskekjøpernes Forening
Pelagisk Forening/Pelagisk Servicekontor AS
Norges Jeger- og Fiskeforbund
Norges Råfisklag
Kystvakten
Norges kyst- og fjordfiskarlag
Norges Kystfiskarlag v/Ove Morten Hagen
Norges havfiskeforbund