Høring om forslag om forskrift om forbud mot høsting av flatøsters i deler av Sørlandsleia i Arendal kommune

Høringsfrist: 30.03.2012
Status: Ferdigbehandlet
Avsender: Fiskeridirektoratet