Høring - forslag om nytt fredningsområde for hummer Nesoddtangen i Nesodden kommune

Høringsfrist: 15.08.2017
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsnotat

Høringsinstanser

Akershus fylkeskommune
Bærum kommune
Fiskerlaget Sør
Fylkesmannen i Oslo og Akershus
Havforskningsinstituttet
Ks
Miljødirektoratet
Nesodden kommune
Norges Dykkeforbund
Norges Fiskarlag
Norges Fritids og Småfiskerforbund Avd Arendal
Norges Jeger- og Fiskeforbund Buskerud
Norges Kystfiskarlag
Norges Naturvernforbund
Norske Sjømatbedrifters Landsforening
Oslo kommune
Skagerakfisk Sa
World Wildlife Fund i Norge