Høring - forslag om å innføre krav om rapportering ved bruk av mellomlagringsmerder i fisket etter leppefisk i 2019

Høringsfrist: 03.05.2019
Avsender: Fiskeridirektoratet