Høring av endringer i konsesjonsforskriften og strukturkvoteforskriftene - økt deltakelse i hvalfangsten

Høringsfrist: 15.04.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet