Beskyttelse av gyteområder og forbud mot å fiske kysttorsk fra Telemark til svenskegrensen

Høringsfrist: 22.10.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet

Høringsbrev

Høringsuttalelser

Vil du hjelpe oss å forbedre formidlingen av data?

Det tar et par minutter, og kommer deg og andre til gode seinere.

Gå til undersøkelsen