Personvernerklæring Fritidsfiskeappen

1 Fiskeridirektoratets behandling av personopplysninger

Fiskeridirektoratet er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende personvernlovgivning. Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn, og hva vi gjør for å beskytte dine personopplysninger.

Fiskeridirektoratet er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger innsamlet i Fritidsfiskeappen. Fiskeridirektøren har det formelle og overordnede ansvaret. Fiskeridirektoratet har oppnevnt et personvernombud som kan kontaktes på e-post

2 Behandlingsgrunnlag og formål med behandlingen

Behandlingsgrunnlaget for vår innhenting og behandling av personopplysninger er samtykke.

Fiskeridirektoratet samler inn personopplysninger for at appen skal kunne vise deg dine registrerte opplysninger, herunder meldinger om tap og funn av fiskeredskap og bifangst av sjøpattedyr. I tillegg samles det inn opplysninger for å utarbeide statistikk, for å forebygge og avdekke misbruk av våre tjenester, og for å videreutvikle Fritidsfiskeappen.

3 Personopplysninger vi behandler

3.1 Opplysninger du selv gir oss

Fiskeridirektoratet behandler de personopplysningene du oppgir når du registrer deg som bruker. Dette er kun nødvendig dersom du skal registrere tapt eller funnet fiskeredskap og melde bifangst av sjøpattedyr. Registrering skjer ved utfylling av skjema i appen. Opplysninger du senere oppgir, eksempelvis melding om tapte fiskeredskap, kobles til din profil.

3.2 Opplysninger vi samler inn når du bruker våre digitale tjenester

Fiskeridirektoratet benytter en løsning fra Google Firebase og Google Analytics til bruksmønsteranalyse i appen. Bruksmønsteropplysninger brukes i aggregert form for å forbedre appen. Opplysningene som samles inn er anonymisert, og kan ikke spores tilbake til enkeltbrukere.

4 Hvem som har tilgang til dine personopplysninger 

For å sikre at behandlingen av opplysninger skjer på en sikker måte, er det kun spesielt godkjente personer hos Fiskeridirektoratet som har tilgang til informasjonen du gir oss. Det er bare ansatte som har behov for slik godkjenning som har tilgang. Tilgangen til informasjon er sikret med tilgangskontrollmekanismer.

Fiskeridirektoratet benytter en ekstern driftsleverandør, som står for drift av Fritidsfiskeappen. I tillegg benytter vi enkelte andre tjenesteleverandører som har behov for tilgang til områder som inneholder personopplysninger – først og fremst i forbindelse med videreutvikling av appen. Det er inngått egne databehandleravtaler mellom Fiskeridirektoratet og våre databehandlere som regulerer hvilken informasjon leverandørene har tilgang til og hvordan den skal behandles.

5 Oppbevaring av opplysninger

Når du har opprettet en brukerprofil, vil opplysningene lagres så lenge du er aktiv bruker av appen. Dersom du ikke lenger er en aktiv bruker av våre tjenester, vil dine persondata automatisk bli slettet senest 2 år etter din siste innlogging.

6 Dine rettigheter

Som registrert bruker, har du til enhver tid rett på innsyn i de opplysninger som er lagret om deg. I tilfelle du oppdager at opplysninger vi har lagret om deg er feil, har du rett til å kreve at opplysningene rettes.

I tillegg til ovennevnte rettigheter, har du også rett til å trekke tilbake ditt samtykke, rett til å bli glemt (slettet), samt rett til å overføre data til en annen tjenesteleverandør. Dersom du ønsker at vi skal slette dine personopplysninger, kan dette gjøres i Fritidsfiskeappen ved å klikke inn på "Min side" (meny oppe til høyre), velge "Min konto" og velge "Slett konto". For utøvelse av dine øvrige rettigheter, kan du sende en e-post til .

Du har også rett til å klage på hvordan Fiskeridirektoratet behandler dine opplysninger til Datatilsynet:

7 Henvendelser

Hvis du ønsker mer informasjon om behandlingen av personopplysninger, eller du er uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger kan du kontakte oss på .

Oppdatert: 06.07.2020