Regjeringens havstrategi – innspill fra Fiskeridirektoratet

Høringsfrist: 01.11.2016
Avsender: Nærings- og fiskeridepartementet