Høring om oppdaterte kystnære fiskeridata for Andfjordtransektet

Høringsfrist: 08.03.2020
Avsender: Fiskeridirektoratet