Tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Per 01.01.2020

NB: Fiskeridirektoratet tar forbehold om mulige feil og mangler i tabellen.

Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Forskningstema

Innehaver

Faglig ansvarlig/ medansvarlig

Varighet

MTB (tonn)

Till.nr.

Avl og genetikk

 

 

fra

til

 

 

Forsøk som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon hos laks.

AquaGen AS (964367701)

AquaGen AS

20.12.2006

27.09.2021

500

STHE0016

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

13.05.2015

25.03.2025

780

M VS0020

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

16.03.2015

16.03.2025

780

NTNR0062

Produksjonsopptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

04.07.2019

04.07.2024

780

N H 0046

Produksjonsopptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

19.06.2019

19.06.2024

780

T S 0022

Fiskehelse

 

 

 

 

 

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

10.09.2015

10.09.2020

320

NTF 0037

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

28.05.2015

28.05.2020

780

NTF 0036

Utvikling av vaksine mot lakselus

Fylkesnes Fisk AS (914380553)

Nofima AS

29.10.2019

29.10.2022

780

H FJ0029

Utvikling av vaksine mot lakselus

Fylkesnes Fisk AS (914380553)

Nofima AS

29.10.2019

29.10.2022

780

H FJ0030

Forskning på utvikling og testing av legemidler og vaksiner.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS 

08.06.2018

08.06.2028

780

TRNR0006

Forsøk som omhandler utvikling av fiskevaksiner og terapeutiske legemidler til bruk i akvakultur.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS 

28.06.2000

08.06.2028

780

NTNR0047

Forsøk som omhandler kliniske feltstudier, uttesting av kommersielle vaksiner, samt til uttesting av nye bekjempelsesmetoder mot lus under mer utfordrende miljøbetingelser i Nord-Norge. 

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS 

07.07.2016

07.07.2021

780

N VV0063

Testing av første generasjon av signalsubsansen SCAIS innen oppdrett av laksefisk.

Prophylaxia AS (994829750)

IRSEA

28.03.2017

28.03.2022

780

M M 0007

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS (916266081)

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0071

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS (916266081)

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0072

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

20.07.2000

30.09.2020

780

NTN 0016

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

08.01.2013

08.01.2023

780

NTN 0020

Fôr

 

 

 

 

 

 

Forskning med laks som omhandler utvikling og dokumentasjon av eget vekstfôr med forebyggende og bekjempende virkning på lakselus med immunstimulerende, barriærebyggende og repellerende effekter.

Aller Aqua Norway AS  (994046055)

Nofima AS

05.04.2013

05.10.2023

780

H B 0046

Forskning med regnbueørret som omhandler utvikling og dokumentasjon av eget vekstfôr med forebyggende og bekjempende virkning på lakselus med immunstimulerende, barriærebyggende og repellerende effekter.

Aller Aqua Norway AS  (994046055)

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2022

780

SFHØ0025

Fôrforskning.

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

03.07.2001

27.06.2026

780

N DA0036

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

27.05.2024

780

N AH0041

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

27.05.2024

780

N AH0042

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Blom Fiskeoppdrett AS (840215512)

Nofima AS

16.08.2019

16.08.2022

780

H ØN0049

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Blom Fiskeoppdrett AS (840215512)

Nofima AS

16.08.2019

16.08.2022

780

H ØN0050

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

EWOS Innovation AS, Nofima AS, NMBU og Nord Universitetet 

06.05.2015

31.07.2021

780

F H 0035

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

EWOS Innovation AS, Nofima AS, NMBU og Nord Universitetet 

06.05.2015

31.07.2021

780

F KD0033

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

EWOS Innovation AS, Nofima AS, NMBU og Nord Universitetet 

01.07.2016

01.11.2020

780

F A 0064

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

EWOS Innovation AS, Nofima AS, NMBU og Nord Universitetet 

01.07.2016

31.07.2021

780

F A 0065

Fôrforskning.

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

30.12.1986

01.01.2020

780

H O 0005

Fôrforskning

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

16.10.1991

01.01.2020

780

R G 0010

Fôrforskning

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

22.09.2017

22.09.2027

780

R G 0013

Forskning på nye fôrråvarer, fôrsammensetninger, tilsetninger, fôrregimer, avlusingsmetoder og hindring av lusepåslag, fôrtilsetninger for bedre helse og velferd, lysstyring, kombinert bruk av rognkjeks og luseskjørt.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

06.02.1989

15.03.2024

520

N G 0016

Forskning på nye fôrråvarer, fôrsammensetninger, tilsetninger, fôrregimer, avlusingsmetoder og hindring av lusepåslag, fôrtilsetninger for bedre helse og velferd, lysstyring, kombinert bruk av rognkjeks og luseskjørt.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

30.04.1992

15.03.2024

780

N G 0020

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havbruksstasjonen i Tromsø, Universitetet i Tromsø og Nofima.

Havbruksstasjonen i Tromsø AS (980900754)

Universitetet i Tromsø og Nofima AS

08.01.1990

10.08.2026

780

T T 0035

Forsøk som omhandler ernæring og fiskehelse hos laks.

LetSea AS (976253744)

Nord Universitet

22.05.2024

22.05.2024

780

N DA 0071

Fôrforskning og genetisk utvikling av Mowi-stammen, og akvakulturforskning som er en del av Nofimas forsøksaktivitet.

Mowi Feed AS (911610744)

Nofima Marin AS, Mowi Feed AS

14.08.1973

01.02.2021

780

M AV0003

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Nordfjord Forsøksstasjon AS (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

09.11.2012

31.05.2023

780

SFB 0048

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Nordfjord Forsøksstasjon AS (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

06.11.2019

31.05.2023

520

SFB 0056

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

SalmoNor AS (952662813)

Nofima AS

17.10.2019

17.10.2022

780

TRNR 0011

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

SalmoNor AS (952662813)

Nofima AS

17.10.2019

17.10.2022

780

TRNR 0012

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Salten FoU AS (916917031)

Nofima AS

25.05.2019

25.05.2022

780

N FE 0015

Forsøk med nye fôr kosenpter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Salten FoU AS (916917031)

Nofima AS

25.05.2019

25.05.2022

780

N FE 0016

Fôrforskning.

Skretting Aquaculture Research AS (929729161)

Skretting Aquaculture Research AS

27.02.2003

28.02.2023

100

R FD0013

Fôrforskning

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T H 0015

Fôrforskning

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T H 0016

Fôrforskning

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

29.08.2019

29.08.2029

780

R S 0001

Fôrforskning

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

29.08.2019

29.08.2029

780

R S 0002

Forsøk som omhandler fôrutvikling- og uttesting av fôrprodukter fra Europharma AS med henblikk på ernæring og helse hos laksefisk. Krav om godkjenning av årlige forsøksplaner

STIM AS (964873755)

Nord Universitet

31.01.2017

31.01.2022

780

N F 0016

Forsøk som omhandler fôrutvikling- og uttesting av fôrprodukter fra Europharma AS med henblikk på ernæring og helse hos laksefisk. Krav om godkjenning av årlige forsøksplaner

STIM AS (964873755)

Nord Universitet

31.01.2017

31.01.2022

670

N F 0017

Forskningsinstitusjoner

 

 

 

 

 

 

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.   

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

30.05.1988

18.12.2025

780

H AV0013

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

27.05.2011

27.05.2026

1

H BN0021

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

02.12.1974

 

780

H MF0002

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til NIVA.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) (855869942)

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

05.02.1991

31.10.2028

3,8

A F 0001

Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS 

01.08.1994

15.07.2025

130

M SU0011

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

260

R SS0009

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

130

R SS0021

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

1

R SS0022

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Fiskeri og Havbruk.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

10.07.2009

30.06.2029

2340

STR 0023

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Ocean AS.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

24.01.1990

27.07.2031

0,1

STT 0005

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen (UiB) (874789542)

Universitetet i Bergen (UiB)

12.07.1993

01.07.2028

12,5

H BN0013

Teknologi og drift 

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

 15.12.2020

780

N BR0045

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

15.12.2020

780

N BR0046

Utføre forsøk/forskning for å frembringe dokumentasjon for storskala drift av sjøbasert lukket demonstrasjonsanlegg, og videreutvikle teknologien for AkvaDesigns lukkede merder.

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

15.12.2020

780

N BR0047

Forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av forskningsaktiviteten til Akvaplan-niva AS.

Akvaplan-niva AS (937375158)

Akvaplan-niva AS

16.10.2012

15.10.2022

780

T TN0017

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS (932186497)

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

780

TRFL0001

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS (932186497)

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

780

TRFL0002

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS (932186497)

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

31.05.2020

780

TRFL0003

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS (836597702)

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0042

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS (836597702)

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0043

Forsøk som omhandler uttesting av Lusetuben (Egersund Net) i kommersiell skala og utvikling av spesifikke ikke-medikamentelle  behanlinds-metoder for hånderting av lakselus og AGD for denne merdtypen, samt uttesting av Stingray laser i kommersiell produksjon.

Bremnes Seashore AS (836597702)

Havforskningsinstituttet

03.10.2016

02.10.2020

780

R F 0044

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

20.01.2003

27.11.2025

1560

R HM0020

Forsøk med alternative typer not og notimpregnering (1), og Undervannsfôring og dype lys som verktøy i lusekontroll (2). 

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R F 0041

Forsøk med alternative typer not og notimpregnering (1), og Undervannsfôring og dype lys som verktøy i lusekontroll (2). 

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Veterinærinstituttet og Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R HM0029

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Engesund Fiskeoppdrett AS (944819967)

Møreforskning

29.11.2016

29.11.2021

780

H MF0031

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2021

780

H MF0032

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2021

780

H MF0033

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

15.11.2018

30.08.2021

780

H MF0034

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2021

780

STSI0020

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2021

780

STSI0021

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

12.10.2017

12.10.2021

780

T H 0011

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

12.10.2017

12.10.2021

780

T H 0012

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

08.03.2019

08.03.2023

780

T H 0014

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

09.01.2019

09.01.2023

780

TRSI0001

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Osland Havbruk AS (920002218)

Møreforskning AS

07.06.2016

07.06.2021

780

SFHØ0023

Forsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med fisk i det lukkede anlegget og ikke i åpne merder i sjø.

RyFish AS (916345240)

Nofima AS

01.12.2017

01.12.2022

780

R FD0017

Forsøk som omhandler utprøving av kapselbasert teknologi for biomassemåling og rømmingskontroll (jfr. SENTINEL rev 2015).

Seafood Security AS (996198944)

Gesellschaft fur Marine Aquackultur (GMA) og Universitetet i Nordland.

19.09.2016

19.09.2020

780

N G 0061

Integrert produksjon av laks og tare (IMTA) for å utvikle denne produksjonsformen i kommersiell skala. Fremskaffe kunnskap som fremgår av prosjektet TARELAKS.

Sulefisk AS (999638872)

Møreforskning AS

20.05.2016

20.05.2021

780

SFSU0039

Forsøk som omhandler utvikling av kombinert rogn- og matfiskproduksjon gjennom forskningsprosjektet "Ørretrogn til konsum - økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk".

Svanøy Havbruk AS (988718181)

Nofima AS

11.04.2016

11.04.2020

780

SFF 0057

Økologi og velferd

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Forsøk som omhandler økologisk akvakultur med hensyn på velferd og økologisk fôr, samt akvakulturrelaterte problemstillinger innen fiskehelse, lus og IMTA.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) (974767880)

Havforskningsinstituttet, NTNU og Møreforskning AS

04.06.2009

27.10.2025

780

M VS0016

Oppdatert: 26.02.2019