Tillatelser til forskningsformål

Her finner du alle forskningstillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret (oppdatert 15.12.2023)

Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Forskningstema

Innehaver

Faglig ansvarlig/ medansvarlig

Varighet

MTB (tonn)

Till.nr.

Avl og genetikk

 

 

fra

til

 

 

Forsøk som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon hos laks.

AquaGen AS (964367701)

AquaGen AS

20.12.2006

11.01.2027

500

ST-HE-0016

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

13.05.2015

25.03.2025

780

M-VS-0020

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse. 

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

16.03.2015

16.03.2025

780

NT-NR-0062

Produksjonsoptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

04.07.2019

04.07.2024

780

N-H-0046

Produksjonsoptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

19.06.2019

19.06.2024

780

T-S-0022

Fiskehelse

 

 

 

 

 

 

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

10.09.2015

31.08.2024

320

NT-F-0037

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

28.05.2015

31.08.2024

780

NT-F-0036

Utvikling av vaksine mot lakselus

Fylkesnes Fisk AS (914380553)

Nofima AS

28.09.2022

30.04.2024

780

H-FJ-0029

Forskning på utvikling og testing av legemidler og vaksiner.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS 

08.06.2018

08.06.2028

780

TR-NR-0006

Forsøk som omhandler utvikling av fiskevaksiner og terapeutiske legemidler til bruk i akvakultur.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS 

28.06.2000

08.06.2028

780

NT-NR-0047

Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)Seacalx AS (998710227)NMBU21.05.202120.05.2025780T-FI-0001
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)Seacalx AS (998710227)NMBU21.05.202120.05.2025780T-FI-0002
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis)Seacalx AS (998710227)NMBU21.05.202120.05.2025780T-FI-0003

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

20.07.2000

21.08.2025

780

NT-N-0016

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen. 

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

08.01.2013

21.08.2025

780

NT-N-0020

Utprøving av nye legemidlerPharmaq AS (886953402)Pharmaq AS02.09.202202.09.2025780N-H-0060
Utprøving av nye legemidlerPharmaq AS (886953402)Pharmaq AS02.09.202202.09.2025780N-H-0061
Testing av første generasjon av signalsubstansen SNAP innen oppdrett av laksefisk.Prophylaxia AS (994829750)NMBU28.03.201721.10.2024780M-M-0007
Robust ørretSvanøy Havbruk ASNofima AS01.02.202301.02.2026780VL-KI-0007
Robust ørretSvanøy Havbruk ASNofima AS01.02.202301.02.2026780VL-KI-0008

Fôr

 

 

 

 

 

 

Forsøk med nye råvarer i produksjon av fôr til regnbueørret som kan bidra til bedre fiskehelse og motstandsdyktighet mot patogener, forbedret slimlag og bedre tarmhelse.Aller Aqua Norway AS (994046055)NMBU02.02.202102.02.2024750VL-KI-0003
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring.BioMar AS (937843860)BioMar AS03.07.200127.06.2026780N-DA-0036

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

22.05.2024

780

N-AH-0041

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

22.05.2024 

780

N-AH-0042

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring.BioMar AS (937843860)BioMar AS27.05.2014

27.05.2024

*venter på FK till.dok

780N-AH-0043

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT

06.05.2015

22.12.2025

780

F-H-0035

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiTt 

06.05.2015

22.12.2025

780

F-KD-0033

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT 

01.07.2016

22.12.2025

780

F-A-0064

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT

01.07.2016

22.12.2025

780

F-A-0065

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft..

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

30.12.1986

22.09.2027

780

H-O-0005

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

16.10.1991

22.09.2027

780

R-G-0010

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

22.09.2017

22.09.2027

780

R-G-0013

Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret.EWOS Innovation AS (911501252)EWOS Innovation AS25.09.202025.09.2024780M-FD-0001
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret.EWOS Innovation AS (911501252)EWOS Innovation AS25.09.202025.09.2024780M-FD-0002
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret.EWOS Innovation AS (911501252)EWOS Innovation AS25.09.202025.09.2024780M-FD-0003
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret.EWOS Innovation AS (911501252)EWOS Innovation AS25.09.202025.09.2024780M-ST-0010
Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

06.02.1989

15.03.2024

520

N-G-0016

Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

30.04.1992

15.03.2024

780

N-G-0020

Forsøk som omhandler studie av ernæringsbehov hos stamfisk, fra stamfisk til gyting.Grieg Seafood Rogaland ASNofima10.11.200615.09.2026780R-SD-0008

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Norforsk AS  (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

09.11.2012

31.08.2026

780

SF-B- 0048

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Norforsk AS (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

06.11.2019

31.08.2026

780

SF-B- 0056

Fôrforsøk med bruk av  lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalgerNutrimar AS (990080372)NTNU10.03.202010.03.2025780TR-F-0003
Fôrforsøk med bruk av  lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalgerNutrimar AS (990080372)NTNU10.03.202010.03.2025780TR-F-0004
Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T-H-0015

Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T-H-0016

Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

29.08.2019

29.08.2029

780

R-S-0001

Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.08.2019

29.08.2029

780

R-S-0002

Forutvikling og uttesting av fôrprodukter fra Polarfeed AS.Polarfeed (825504672)Nord Universitet02.11.202202.11.2026780N-L-0074
Forutvikling og uttesting av fôrprodukter fra Polarfeed AS.Polarfeed (825504672)Nord Universitet02.11.202202.11.2026780N-L-0075
Omvendt fôring -Utvikling og dokumentasjon av tørrfôr med nye egenskaper til laksSalmo Innovation ASAkvaplan Niva og Nord Universitet 05.04.202206.04.2026780N-DA-0078
Omvendt fôring -Utvikling og dokumentasjon av tørrfôr med nye egenskaper til laksSalmo Innovation ASAkvaplan Niva og Nord Universitet 05.04.202206.04.2026780N-DA-0079

Forskningsinstitusjoner

 

 

 

 

 

 

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet. 

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

30.05.1988

18.12.2025

780

H-AV-0013

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

02.12.1974

 

780

H-MF-0002

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til NIVA.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) (855869942)

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

05.02.1991

31.10.2028

3,8

A-F-0001

Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS 

01.08.1994

15.07.2025

130

M-SU-0011

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

260

R-SS-0009

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

130

R-SS-0021

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

 

1

R-SS-0022

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Fiskeri og Havbruk.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

10.07.2009

23.05.2029

2340

ST-R-0023

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Ocean AS.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

24.01.1990

27.07.2031

0,1

ST-T-0005

Økt robusthet og redusert uspesifikk dødelighetNofima AS (989278835)Nofima AS 05.06.202305.06.2028780TR-HM-0001
Økt robusthet og redusert uspesifikk dødelighetNofima AS (989278835)Nofima AS 05.06.202305.06.2028390TR-HM-0002

Teknologi og drift 

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

 16.01.2024

780

N-BR-0045

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

16.01.2024

780

N-BR-0046

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

16.01.2024

780

N-BR-0047

Forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av forskningsaktiviteten til Akvaplan-niva AS.

Akvaplan-niva AS (937375158)

Akvaplan-niva AS

16.10.2012

16.10.2028

780

T-TN-0017

Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg.Bremnes Seashore AS (836597702)NORCE17.02.202017.02.2024780VL-B-0001
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg.Bremnes Seashore AS (836597702)NORCE17.02.202017.02.2024780VL-B-0002
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg.Bremnes Seashore AS (836597702)NORCE17.02.202017.02.2024780VL-B-0003
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg.Bremnes Seashore AS (836597702)NORCE17.02.202017.02.2024780VL-B-0004

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

20.01.2003

27.11.2025

780

R-HM-0020

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R-F-0041

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R-HM-0029

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)Havforskningsinst.27.11.201527.11.2025780R-HM-0033

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2026

780

H-MF-0032

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.Nofima AS (989278835)Nofima AS30.08.201730.08.2026390H-MF-0033

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

12.10.2017

01.12.2026

390

T-H-0012

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

08.03.2019

01.012.2026

780

T-H-0014

Forsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med fisk i det lukkede anlegget og ikke i åpne merder i sjø.

RyFish AS (916345240)

Nofima AS

01.12.2017

31.10.2024

780

R-FD-0017

Forsøk som omhandler utprøving av kapselbasert teknologi for biomassemåling og rømmingskontroll.

Organic Seafarm AS (996198944)

Nord Universitet

19.09.2016

30.06.2024

780

N-G-0061

Forsøk som omhandler utvikling av kombinert rogn- og matfiskproduksjon gjennom forskningsprosjektet "Ørretrogn til konsum - økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk".

Svanøy Havbruk AS (988718181)

Nofima AS

11.04.2016

13.05.2024

780

SF-F- 0057

AURORA - et helintegrert produksjonsanlegg for matfisk av laks og tare (IMTA) i Nord-Norge, og utvikling av immunstimulerende ingredienser fra tare i fiskefôrFolla Alger ASSintef Ocean, Sintef Materialer og kjemi, Nofima og Nord Universiet07.05.202207.05.2026780N-SG-0062
Fjordtek - Innovative ventilasjonssystem for å ivareta fiskevelferd og naturlege føretrinn for lakseproduksjon i sjø.Fjord Miljø ASMøreforskning07.10.202107.10.2025780VL-K-0001
Fjordtek - Innovative ventilasjonssystem for å ivareta fiskevelferd og naturlege føretrinn for lakseproduksjon i sjø.Fjord Miljø ASMøreforskning07.10.202107.10.2025780VL-K-0002
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjonerBlue Revolution Centre AS (919 172 290)SINTEF Ocean AS30.01.202330.01.2033780TR-F-0036
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjonerBlue Revolution Centre AS (919 172 290)SINTEF Ocean AS30.01.202330.01.2033780TR-F-0037
Teknologi, produksjonsbiologi og operasjonerBlue Revolution Centre AS (919 172 290)SINTEF Ocean AS30.01.202330.01.2033780TR-F-0038

Økologi og velferd

 

 

fra

til

MTB

Till.nr.

Akvakulturrelaterte forsøk som omhandler økologisk akvakulturproduksjon, og som bidrar positivt til skolens strategiske og langsiktige satsing mht å bli et sentralt forsknings- og utdannings-senter i Sør-Norge innen marin verdiskapning.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) (974767880)

Havforskningsinstituttet, NTNU og Møreforskning AS

04.06.2009

27.10.2025

780

M-VS-0016

Diverse tema      
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Tromsø og Nofima.Havbruksstasjonen i Tromsø AS (980900754)   Universitetet i Tromsø og Nofima AS08.01.199010.08.2026780T -T-0035
Ernæring og fiskehelse.LetSea AS (976253744)Nord Universitet12.04.201222.05.2024780N-DA-0071