Tillatelser til forskningsformål

Her finner du alle forskningstillatelsene til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Oppdatert 01.06.2022

NB: Fiskeridirektoratet tar forbehold om mulige feil og mangler i tabellen.

Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Forskningstema

Innehaver

Faglig ansvarlig/ medansvarlig

Varighet

MTB (tonn)

Till.nr.

Avl og genetikk

 

 

fra

til

Forsøk som omhandler avl/genetikk, fiskehelse og rogn/reproduksjon hos laks.

AquaGen AS (964367701)

AquaGen AS

20.12.2006

11.01.2027

500

STHE0016

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse.

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

13.05.2015

25.03.2025

780

M VS0020

Forsøk som omhandler avl og genetikk hos laksefisk i akvakultur for økt resistens mot sykdom og bedre fiskehelse.

Benchmark Genetics Norway AS (983506925)

Benchmark Genetics Norway AS

16.03.2015

16.03.2025

780

NTNR0062

Produksjonsoptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

04.07.2019

04.07.2024

780

N H 0046

Produksjonsoptimalisering i verdikjede havbruk gjennom moderne avlsteknologi

Eidsfjord Sjøfarm AS (958023685)

AquaGen AS og NTNU

19.06.2019

19.06.2024

780

T S 0022

Fiskehelse

 

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

10.09.2015

01.09.2023

320

NTF 0037

Forsøk som omhandler bruk av rognkjeks som rensefisk for biologisk avlusning av laksefisk i stor skala

Bjørøya AS (932186497)

Nofima AS, Veterinærinstituttet, NTNU og Nord Universitetet

28.05.2015

01.09.2023

780

NTF 0036

Utvikling av vaksine mot lakselus

Fylkesnes Fisk AS (914380553)

Nofima AS

29.10.2019

29.10.2022

780

H FJ0029

Utvikling av vaksine mot lakselus

Fylkesnes Fisk AS (914380553)

Nofima AS

29.10.2019

29.10.2022

780

H FJ0030

Forskning på utvikling og testing av legemidler og vaksiner.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS

08.06.2018

08.06.2028

780

TRNR0006

Forsøk som omhandler utvikling av fiskevaksiner og terapeutiske legemidler til bruk i akvakultur.

PHARMAQ AS (886953402)

PHARMAQ AS

28.06.2000

08.06.2028

780

NTNR0047

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS (916266081)

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0071

Klinisk utprøving av D-10 Aquatic Blast for å dokumentere effekt på lakselus (Lepeophtheirus salmonis), sikkerhet ved medisinfôring, og påvirkning på miljø.

Salmo Pharma AS (916266081)

Akvaplan Niva og Veterinærinstituttet

12.12.2017

12.12.2022

780

N HR0072

Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) Seacalx AS (998710227) NMBU 21.05.2021 20.05.2025 780 T-FI-0001
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) Seacalx AS (998710227) NMBU 21.05.2021 20.05.2025 780 T-FI-0002
Testing og utvikling av metode (CaO) for bekjempelse av lakselus (Lepeophtheirus salmonis) Seacalx AS (998710227) NMBU 21.05.2021 20.05.2025 780 T-FI-0003

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen.

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

20.07.2000

21.08.2025

780

NTN 0016

Testing av vaksiner i felt, kliniske forsøk med fiskehelserelaterte produkter/legemidler innen farmasøytisk industri for laks, ørret og regnbueørret i tilknytning til oppdrettsnæringen.

Veterinærmedisinsk Oppdragssenter AS (963201230)

VESO Vikan AS

08.01.2013

08.01.2023

780

NTN 0020

Fôr

Forsøk med laks som omhandler uttesting av bærekraftige fôringredienser og hjelpestoffer i fôr som er relevant for sykdoms -og lakselusproblematikk.

Aller Aqua Norway AS  (994046055)

Nofima AS

05.04.2013

05.10.2023

780

H B 0046

Forsøk med regnbueørret som omhandler uttesting av bærekraftige fôringredienser og hjelpestoffer i fôr som er relevant for sykdoms -og lakselusproblematikk.

Aller Aqua Norway AS  (994046055)

Nofima AS

26.09.2017

26.09.2022

780

SFHØ0025

Forsøk med nye råvarer i produksjon av fôr til laks og regnbueørret som kan bidra til bedre fiskehelse og motstandsdyktighet mot patogener, forbedret  slimlag og bedre tarmhelse. Aller Aqua Norway AS (994046055) NMBU 15.10.2020 15.10.2023 375 VLHØ0001
Forsøk med nye råvarer i produksjon av fôr til laks som kan bidra til bedre fiskehelse og motstandsdyktighet mot patogener, forbedret  slimlag og bedre tarmhelse. Aller Aqua Norway AS (994046055) NMBU 06.10.2020 06.10.2023 750 VLAV0002
Forsøk med nye råvarer i produksjon av fôr til laks som kan bidra til bedre fiskehelse og motstandsdyktighet mot patogener, forbedret  slimlag og bedre tarmhelse. Aller Aqua Norway AS (994046055) NMBU 16.10.2020 16.10.2023 750 VLAV0003
Forsøk med nye råvarer i produksjon av fôr til laks som kan bidra til bedre fiskehelse og motstandsdyktighet mot patogener, forbedret slimlag og bedre tarmhelse. Aller Aqua Norway AS (994046055) NMBU 02.02.2021 02.02.2024 750 VL-KL-0003
Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring. BioMar AS (937843860) BioMar AS 03.07.2001 27.06.2026 780 N DA0036

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

22.05.2024

780

N AH0041

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring

BioMar AS (937843860)

BioMar AS

27.05.2014

22.05.2024

780

N AH0042

Forsknings- og utviklingsarbeid i virksomheten innen fôrutvikling og ernæring. BioMar AS (937843860) BioMar AS 27.05.2014 midl. 780 N AH0043

Forsøk med nye fôr kosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Blom Fiskeoppdrett AS (840215512)

Nofima AS

16.08.2019

16.08.2022

780

H ØN0049

Forsøk med nye fôr kosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Blom Fiskeoppdrett AS (840215512)

Nofima AS

16.08.2019

16.08.2022

780

H ØN0050

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT

06.05.2015

22.12.2025

780

F H 0035

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiTt

06.05.2015

22.12.2025

780

F KD0033

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT

01.07.2016

22.12.2025

780

F A 0064

Forsøk som øker kunnskapen om ernæring og sammensetning av fôr til laks under arktiske miljøforhold i Finnmark, for optimalisering av vekst, fôrutnyttelse, fiskehelse og produktkvalitet.

Cermaq Norway AS (961922976)

Nofima AS, NMBU og UiT

01.07.2016

22.12.2025

780

F A 0065

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft..

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

30.12.1986

22.09.2027

780

H O 0005

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

16.10.1991

22.09.2027

780

R G 0010

Forsøk som omhandler forskning og utvikling av fôr til laks, ørret og regnbueørret med hovedfokus på ernæring, fiskehelse og bærekraft.

EWOS Innovation AS (911501252)

EWOS Innovation AS

22.09.2017

22.09.2027

780

R G 0013

Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. EWOS Innovation AS (911501252) EWOS Innovation AS 25.09.2020 25.09.2024 780 M FD0001
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. EWOS Innovation AS (911501252) EWOS Innovation AS 25.09.2020 25.09.2024 780 M FD0002
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. EWOS Innovation AS (911501252) EWOS Innovation AS 25.09.2020 25.09.2024 780 M FD0003
Utvikling av fôr tilpasset produksjon av mer robust regnbueørret. EWOS Innovation AS (911501252) EWOS Innovation AS 25.09.2020 25.09.2024 780 M ST0010
Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

06.02.1989

15.03.2024

520

N G 0016

Utvikling av fôr og fôringsstrategier i samarbeid med FoU-miljøer innen industri og høgskole/universitet.

Gildeskål Forskningsstasjon AS (950912278)

Nord Universitet, UiT, Aquanutrition, Akvaplan-niva og Havforskningsinstituttet

30.04.1992

15.03.2024

780

N G 0020

Forsøk som omhandler studie av ernæringsbehov hos stamfisk, fra stamfisk til gyting. Grieg Seafood Rogaland AS Nofima 10.11.2006 15.09.2026 780 R SD0008

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Norforsk AS  (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

09.11.2012

31.05.2023

780

SFB 0048

Utvikling av optimalisert fôr mht helse-, velferds-, utnyttelsesgrad, tilvekst- og produktegenskaper.

Norforsk AS (996997979)

Veterinærinstituttet og NMBU

06.11.2019

01.06.2023

520

SFB 0056

Fôrforsøk med bruk av  lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalger Nutrimar AS (990080372) NTNU 10.03.2020 10.03.2025 780 TRF 0003
Fôrforsøk med bruk av  lakseolje, fett og proteiner fra kylling, lakseproteinhydrolysat og ingredienser fra krabbe og makroalger Nutrimar AS (990080372) NTNU 10.03.2020 10.03.2025 780 TRF 0004

Forsøk med nye fôrkosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

SalmoNor AS (952662813)

Nofima AS

17.10.2019

17.10.2022

780

TRNR 0011

Forsøk med nye fôrkosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

SalmoNor AS (952662813)

Nofima AS

17.10.2019

17.10.2022

780

TRNR 0012

Forsøk med nye fôrkosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Salten FoU AS (916917031)

Nofima AS

25.05.2019

25.05.2022

780

N FE0015

Forsøk med nye fôrkosepter ved bruk av prerbiotiker, mineraler og omega 3 fra heterotrofe alger.

Salten FoU AS (916917031)

Nofima AS

25.05.2019

25.05.2022

780

N FE0016

Fôrforskning.

Skretting Aquaculture Research AS (929729161)

Skretting Aquaculture Research AS

27.02.2003

28.02.2023

100

R FD0013

Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T H 0015

Undersøke introduksjon av nye råvarer for videre vekst av havbruksnæringen og å forske på laksens ernæringsmessige behov i nordlige farvann.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.09.2019

27.09.2029

780

T H 0016

Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

29.08.2019

29.08.2029

780

R S 0001

Utvikle og teste «life-start» diett, videreutvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot PD, utvikle og validere forebyggende og behandlende fôr mot AGD og å forebygge sykdom gjennom hele livssyklusen.

Skretting AS (988044113)

Skretting AS

27.08.2019

29.08.2029

780

R S 0002

Forskningsinstitusjoner

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

30.05.1988

18.12.2025

780

H AV0013

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

27.05.2011

27.05.2026

1

H BN0021

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Havforskningsinstituttet.

Havforskningsinstituttet (971349077)

Havforskningsinstituttet

02.12.1974

780

H MF0002

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til NIVA.

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA) (855869942)

Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA)

05.02.1991

31.10.2028

3,8

A F 0001

Akvakulturrelaterte problemstillinger for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

01.08.1994

15.07.2025

130

M SU0011

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

260

R SS0009

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

130

R SS0021

Forsøk i forbindelse med kultivering.

Norsk Institutt for Naturforskning (NINA) (950037687)

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

15.08.1973

1

R SS0022

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Fiskeri og Havbruk.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

10.07.2009

30.06.2029

2340

STR 0023

Forsøk innen havbruksteknologi som inngår i forskningsaktiviteten til Sintef Ocean AS.

SINTEF Ocean AS (937537370)

Sintef Ocean AS

24.01.1990

27.07.2031

0,1

STT 0005

Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Bergen.

Universitetet i Bergen (UiB) (874789542)

Universitetet i Bergen (UiB)

12.07.1993

01.07.2028

12,5

H BN0013

Teknologi og drift 

fra

til

MTB

Till.nr.

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

 16.01.2024

780

N BR0045

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

16.01.2024

780

N BR0046

Utføre forsøk for å dokumentere produksjon av fisk fra 400 g til slaktestørrelse i storskala sjøbasert lukket anlegg.  

Akvafuture AS (996482537)

Veterinærinstituttet, Akvaplan-niva og Universitetet i Goteburg, NMBU og Høgskolen på Vestland

15.12.2015

16.01.2024

780

N BR0047

Forskning innen akvakulturrelaterte problemstillinger for lakseoppdrett og vannkvalitet, som inngår som en del av forskningsaktiviteten til Akvaplan-niva AS.

Akvaplan-niva AS (937375158)

Akvaplan-niva AS

16.10.2012

16.10.2022

780

T TN0017

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS (932186497)

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

30.06.2022

780

TRFL0001

Brakkvannslokk kombinert med skjermende skjørt som forebyggende tiltak mot lakselus, FRESHNET

Bjørøya AS (932186497)

Sea Lice Research Centre/UiB, Veterinærinstituttet, Nord Universitet, NTNU Teknisk Kybernitikk

31.05.2018

30.06.2022

720

TRFL0002

Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg. Bremnes Seashore AS (836597702) NORCE 17.02.2020 17.02.2024 780 VLB 0001
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg. Bremnes Seashore AS (836597702) NORCE 17.02.2020 17.02.2024 780 VLB 0002
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg. Bremnes Seashore AS (836597702) NORCE 17.02.2020 17.02.2024 780 VLB 0003
Forsøk som omhandler tidlig kjønnsmodning hos postsmolt fra RAS-anlegg. Bremnes Seashore AS (836597702) NORCE 17.02.2020 17.02.2024 780 VLB 0004

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

20.01.2003

27.11.2025

780

R HM0020

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R F 0041

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn.

Centre for Aquaculture Competence AS (984080115)

Havforskningsinst.

27.11.2015

27.11.2025

780

R HM0029

Forsøk som omhandler optimal fôring, lusekontroll uten håndtering og reduksjon av svinn. Centre for Aquaculture Competence AS (984080115) Havforskningsinst. 27.11.2015 27.11.2025 780 R HM0033

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

30.08.2017

30.08.2026

780

H MF0032

Prosjektet omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiskevelferd, redusert uspesifikk dødelighets-/ sirkulasjonssvikt og melanin i filèten. Nofima AS (989278835) Nofima AS 30.08.2017 30.08.2026 390 H MF0033

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

12.10.2017

01.12.2026

780

T H 0012

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

08.03.2019

01.012.2026

780

T H 0014

Forsøk som omhandler et nytt kunnskapsbasert dynamisk fôringsregime relatert til årstid med sikte på å gjøre fisken mer robust og bidra til økt fiske- velferd, redusert uspesifikk dødelighet-/sirkula- sjonssvikt og melanin i filèten.

Nofima AS (989278835)

Nofima AS

09.01.2019

09.01.2023

780

TRSI0001

Forsøk som omhandler utprøving og dokumentasjon av ny lukket oppdrettsmerd – FishGLOBE – med fokus på teknologiske problemstillinger og fiskevelferd. Tillatelsen kan kun benyttes til forsøk med fisk i det lukkede anlegget og ikke i åpne merder i sjø.

RyFish AS (916345240)

Nofima AS

01.12.2017

01.12.2022

780

R FD0017

Forsøk som omhandler utprøving av kapselbasert teknologi for biomassemåling og rømmingskontroll.

Organic Seafarm AS (996198944)

Nord Universitet

19.09.2016

01.01.2023

780

N G 0061

Forsøk som omhandler utvikling av kombinert rogn- og matfiskproduksjon gjennom forskningsprosjektet "Ørretrogn til konsum - økt verdiskapning i oppdrett av regnbueørret i Norge gjennom kombinert produksjon av rogn til konsum og matfisk".

Svanøy Havbruk AS (988718181)

Nofima AS

11.04.2016

13.05.2024

780

SFF 0057

Økologi og velferd

fra

til

MTB

Till.nr.

Akvakulturrelaterte forsøk som omhandler økologisk akvakulturproduksjon, og som bidrar positivt til skolens strategiske og langsiktige satsing mht å bli et sentralt forsknings- og utdannings-senter i Sør-Norge innen marin verdiskapning.

Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) (974767880)

Havforskningsinstituttet, NTNU og Møreforskning AS

04.06.2009

27.10.2025

780

M VS0016

Diverse tema            
Akvakulturrelaterte forsøk som inngår i forskningsaktiviteten til Universitetet i Tromsø og Nofima. Havbruksstasjonen i Tromsø AS (980900754)     Universitetet i Tromsø og Nofima AS 08.01.1990 10.08.2026 780 T T 0035
Ernæring og fiskehelse. LetSea AS (976253744) Nord Universitet 12.04.2012 22.05.2024 780 N DA0071