Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilsyn av regnbueoppdretter i Nordhordland

Det blir gjennomført tilsyn av Firda Sjøfarmer etter rømming i Fensfjorden. Selskapet har opprettet mottak med dusørordning.

Fiskeridirektoratet fikk fra søndag 12. november og utover i uken inn flere tips om fangster av regnbueørret i Fensfjorden-området.

– Vi opprettet derfor dialog med selskap som hadde fisk i aktuell størrelse i området, og ba om dokumentasjon på notinspeksjon, sier seniorrådgiver i Fiskeridirektoratet, Monika Haugland.

I går meldte Firda Sjøfarmer om funn av et større hull i en not.

– Selskapet har hatt gjenfangstgarn ute ved lokaliteten i natt, og har fått ca. 70 regnbueørret i disse, sier Haugland.

– Vi har nå, i samråd med Statsforvalteren, pålagt selskapet å fiske i et utvidet område mellom Mjømna, Mongstad og Haugsdalsosen i Fensfjorden, sier Haugland.

Planlagt tilsyn

Fiskeridirektoratet planlegger å dra ut på tilsyn i starten av neste uke.

Rømmingstilsyn innebærer blant annet både fysisk besøk på lokaliteten, gjennomgang av rutiner for å forebygge og oppdage rømming og gjennomgang av varslingsrutiner og selskapets egne risikovurderinger.

– Målet med et slikt tilsyn er å avdekke årsaken til rømmingen, sier Haugland.

Fiskeridirektoratet har også opprettet en tilsynssak, i tråd med gjeldende rutiner i slike saker.

 – Fiskeridirektoratet følger årlig opp over 100 saker med rømming eller mistanke om rømming og har mye erfaring og gode rutiner rundt dette, sier Haugland.

Opprettet mottak og lover dusør

Firda Sjøfarmer har opprettet et mottak på Grimevegen 391. Publikum som ønsker å levere inn fangst av regnbueørret i området må ta kontakt på forhånd på telefon 997 45 747.

– Der kan publikum levere inn fangst av regnbueørret, selskapet vil betale en dusør på 100,- kr per gjenfanget fisk som blir levert inn, sier Monika Haugland.

Gjeldende fiskeregler i området må følges.

– Vi ønsker at publikum tipser Fiskeridirektoratet om fangster av regnbueørret i området. Vi bruker den informasjonen blant annet til å kartlegge spredningen av fisken, sier Haugland.

Omfang

Det er oppdretter som er ansvarlig for å melde inn hvor mange fisk som har rømt:

– Dette gjøres normalt etter at man har gjennomført en telling av fisken i merden, enten ved bruk av brønnbåt eller når merden slaktes ut, sier Haugland.

 

Oppdatert: 17.11.2023