Lønnsomhetsundersøkelse for laks og regnbueørret

Rekordhøye salgspriser, men også økte kostnader for produsentene av laks og regnbueørret i 2022.

Fiskeridirektoratets lønnsomhetsundersøkelse for 2022 viser en kraftig økning i det økonomiske resultatet fra 2021 til 2022. Dette skyldes rekordhøye salgspriser for laks og regnbueørret i 2022. Samtidig så fortsetter produksjonskostnadene å øke.

Samlet ordinært resultat før skatt

Våre beregninger viser at produsentene av laks og regnbueørret (settefisk- og matfiskproduksjon) oppnådde et samlet ordinært resultat før skatt på 36,3 milliarder kroner i 2022. Fordelt utgjorde det 35,5 milliarder kroner for selskapene med matfiskproduksjon, og 0,8 milliarder kroner for selskapene med settefiskproduksjon.

Samlet:

Matfisk:

Settefisk:

36,3

35,5

0,8

Milliarder kroner

Milliarder kroner

Milliarder kroner

Beregningene viser at samlet ordinært resultat før skatt mer enn fordoblet seg fra 2021 til 2022.

 

Figur 1. Utvikling i samlet ordinært resultat før skatt

Resultatene fra undersøkelsen viser en gjennomsnittlig driftsmargin pr. selskap på 29,1 prosent for selskapene med matfiskproduksjon og 11,4 prosent for selskapene med settefiskproduksjon i 2022.

Forbedringen i det økonomiske resultatet for matfiskprodusenten av laks og regnbueørret i 2022 skyldes økt salgspris på laks og regnbueørret.

Matfiskproduksjon. Salgspris pr. kg solgt fisk

Lønnsomhetsundersøkelsen viser at gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt laks økte med 31,6 prosent fra 2021 til 2022, og var kr 63,69 i 2022. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt regnbueørret var kr 60,39 i 2022, som var en økning på 34,4 prosent fra 2021.

 

Figur 2. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt fisk (2022 kroneverdi)

Matfiskproduksjon. Kostnader pr. kg produsert fisk

Gjennomsnittlig sum kostnad pr. kg produsert fisk (rund vekt) økte med 17,9 prosent fra kr 41,65 i 2021 til kr 49,12 i 2022.

Årsaken til kostnadsøkningen fra 2021 til 2022 var en generell kostnadsøkning. Kostnadene til fôr er den største kostnadsposten ved produksjon av laks og regnbueørret, og utgjorde 44 prosent av sum kostnad pr. kg i 2022. Gjennomsnittlig fôrkostnad pr. kg økte med 28,8 prosent fra kr 16,79 i 2021 til kr 21,63 i 2022.

Figur 2. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2022-kroneverdi). 
Kilde: Fiskeridirektoratet

Om undersøkelsen

Tallene som presenteres er basert på 89,3 prosent av tillatelsene med settefiskproduksjon, og 84,8 prosent av tillatelsene med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret. For mer detaljer viser vi til rapporten: Lønnsomhetsundersøkelser for laks og regnbueørret

Vedlegg

Figur 1. Samlet ordinært resultat før skatt for årene 2000-2020. Tall i millarder kroner (2022-verdi)

Figur 2. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig salgspris pr. kg solgt fisk (2022-kroneverdi)

Figur 3. Matfiskproduksjon. Gjennomsnittlig kostnad pr. kg produsert fisk (2021-kroneverdi) 

 

 

Oppdatert: 16.11.2023