Hull i not i Fensfjorden i Nordhordland

Firda Sjøfarmer AS har i dag, torsdag 16. november, meldt om funn av en større skade i en av nøtene på lokaliteten Hyseneset i Fensfjorden i Gulen kommune, hvor de produserer regnbueørret.

Fiskeridirektoratet har de siste dagene mottatt flere tips om fangster av rømt regnbueørret i området, og har i den forbindelse bedt aktuelle anlegg om å sjekke nøtene sine.

Selskapet har satt ut gjenfangstgarn og iverksatt tiltak for å tette skaden. De oppgir at fisken i den aktuelle merda har en snittvekt på i underkant av 4 kg.

Fiskeridirektoratet vil følge opp hendelsen, blant annet med tilsyn.

Tips oss om du fanger regnbueørret

Vi ønsker at publikum tipser oss om fangst av regnbueørret. Regnbueørret skiller seg fra laks ved at den har bredere kroppsfasong, mindre hode og prikker på halefinnen. I tillegg har den ofte et rosa bånd langs sidene.

Tips Fiskeridirektoratet

Legg gjerne ved bilde av fisken. Tipsene vil være til hjelp for vår vurdering av omfang og spredning av oppdrettsfisken.

Kontakt: Pressevakt i Fiskeridirektoratet

Oppdatert: 16.11.2023