Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forbedrer søknad om samlokalisering

Fiskeridirektoratet har utviklet to nye skjema for melding og søknad om samlokalisering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Samlokalisering er den sakstypen som genererer flest søknader i løpet av året. Og nå er de nye skjemaene tilgjengelige for søkere i Fiskeridirektoratets Min side.

– Ved å utvikle skjemaer som kun etterspør relevant informasjon er målet en forenkling for både søker og myndigheter, sier Lene Kristin Røyrane-Løtvedt, seniorrådgiver ved seksjon for akvakulturtildeling. 

Hensikten er å sikre effektiv og lik saksbehandling.

– Søknadene går bare til behandling hos de myndighetene som skal fatte vedtak eller komme med uttalelse i saken, noe som forhindrer unødvendig tidsbruk, sier Røyrane- Løtvedt. 

De nye søknadsskjemaene er utviklet som en del av Fiskeridirektoratets Akvakulturportalprosjekt. Akvakulturportalen og de første nye søknadsskjemaene ble lansert i januar 2023.

– Vi har gjennom dialog med de øvrige akvakulturmyndighetene lagt til rette for et forenklet saksløp for disse søknadene i Akvakulturportalen, sier Mari Sørensen Aksnes, seniorrådgiver ved seksjon for akvakulturtildeling. 

Fiskeridirektoratet jobber fortløpende med forbedring og videreutvikling av portalen.

– Vi har som mål at alle akvakultursøknadsskjema skal inngå i løpet av 2024, sier Sørensen Aksnes. 

Akvakulturportalen

Akvakulturportalen er en felles plattform som ulike myndigheter bruker til å behandle søknader om tillatelse til akvakultur.

Det gjelder fylkeskommune, statsforvalter, Kystverket, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Det er nå mulig å søke om ny og endret lokalitet etter laksetildelingsforskriften, samt melding og søknad om samlokalisering.

Det arbeides med å revidere søknadskjemaer for akvakultur, med mål om å få samlet alle søknadsskjemaer i Min side og Akvakulturportalen i løpet av 2024. 

Oppdatert: 22.11.2023