Forbedrer søknad om samlokalisering

Fiskeridirektoratet har utviklet to nye skjema for melding og søknad om samlokalisering av tillatelser til laks, ørret og regnbueørret i sjø.

Samlokalisering er den sakstypen som genererer flest søknader i løpet av året. Og nå er de nye skjemaene tilgjengelige for søkere i Fiskeridirektoratets Min side.

– Ved å utvikle skjemaer som kun etterspør relevant informasjon er målet en forenkling for både søker og myndigheter, sier Lene Kristin Røyrane-Løtvedt, seniorrådgiver ved seksjon for akvakulturtildeling. 

Hensikten er å sikre effektiv og lik saksbehandling.

– Søknadene går bare til behandling hos de myndighetene som skal fatte vedtak eller komme med uttalelse i saken, noe som forhindrer unødvendig tidsbruk, sier Røyrane- Løtvedt. 

De nye søknadsskjemaene er utviklet som en del av Fiskeridirektoratets Akvakulturportalprosjekt. Akvakulturportalen og de første nye søknadsskjemaene ble lansert i januar 2023.

– Vi har gjennom dialog med de øvrige akvakulturmyndighetene lagt til rette for et forenklet saksløp for disse søknadene i Akvakulturportalen, sier Mari Sørensen Aksnes, seniorrådgiver ved seksjon for akvakulturtildeling. 

Fiskeridirektoratet jobber fortløpende med forbedring og videreutvikling av portalen.

– Vi har som mål at alle akvakultursøknadsskjema skal inngå i løpet av 2024, sier Sørensen Aksnes. 

Akvakulturportalen

Akvakulturportalen er en felles plattform som ulike myndigheter bruker til å behandle søknader om tillatelse til akvakultur.

Det gjelder fylkeskommune, statsforvalter, Kystverket, Mattilsynet og Fiskeridirektoratet.

Det er nå mulig å søke om ny og endret lokalitet etter laksetildelingsforskriften, samt melding og søknad om samlokalisering.

Det arbeides med å revidere søknadskjemaer for akvakultur, med mål om å få samlet alle søknadsskjemaer i Min side og Akvakulturportalen i løpet av 2024. 

Oppdatert: 22.11.2023